stracona | e-blogi.pl
Wiem... 2018-10-22

Wiem, że po­win­nam być bar­dziej wdzięczna. Wdzięczna za wszys­tko co mam. I wiem, że po­win­nam być mniej zdołowa­na, ale nies­te­ty jes­tem tyl­ko człowiekiem. Jes­tem w og­romnym do­le otoczo­na strachem, jes­tem w głębo­kim, ciem­nym do­le, wys­tar­czająco głębo­kim, by mnie zak­ryć, ale czy po­win­nam iść, sko­ro ziemia to je­dyne miej­sce które znam ? Je­dyne co wiem, to to że nie chce te­go już więcej. Przeżyć życie, które zmie­rza do­nikąd.


Mniejsze zlo 2016-08-10

Mniej­sze zło - nie istnieje…

Są tyl­ko no­ce bar­dziej bez­senne.
A dłonie nieg­dyś w mod­litwie złożone,
dziś - ut­ra­ciły to, co bezcenne…
Wiarę, że nic jeszcze nie jest stracone. 


Widzisz.... 2016-06-01

Widzisz czym się stałam ?Został ze mnie wrak człowieka .Zapadnięte oczy,które nie widzą już przyszłość, twarz blada i skóra pokrywająca kości .Strach przed jutrem i wieczny stres tym się teraz żywię.Popijam to słonymi łzami.Czy kiedyś nastąpi to "lepsze jutro"?Przestałam już w to wierzyć."Spadłaś na dno ale odbijesz się od niego żeby wypłynąć " wszyscy  tak w kółko powtarzają.Tylko ,że ja cały czas spadam i wciąż nie widzę tego dna od którego mogła bym się odbić.Sponiewierano mnie już tyle razy zabrano mi nawet godność.Nie mam już nic ,Kompletnie nic.Śmierć to moje drugie imię pierwszego już nie pamiętam.Trup za życia oto czym się stałam .I jak tu wierzyć,ze życie zaczyna się po 40-stce.Dla mnie to czysta udręka .Co to za życie ,Wieczna walka z wiatrakami.Chyba jestem za głupia i dlatego nic mi w życiu nie wyszło.

Do DUPY z tym wszystkim !!!!!!!!


Anioł z Krystalicznego Kamienia 2016-04-17

Jesteś tak blisko...
...jednocześnie tak daleko...
nie czekaj do dnia...
...kiedy znajdziesz me zwłoki nad rzeką...
nie odbieraj mi nadzieji...
...pozwól marzyć...
nie chcę żyć wiedząć, że nic się już nie zmieni...


Krwawię w samym sercu opuszczonego cmentarza...
...w spowitym lesie...
spoglądasz na mnie z oddali...
...a ja czekam aż królowa lodu ciężar życia z moich pleców w końcu zwali...
wiedząc, że Ciebie daleko za mną pozostawi...
...moje czarne serce zakute przez Ciebie w kajdany...
zamarza w ciemności...
...nie mając siły krwawić...
czeka ono na swój koniec...
na śmierć jako jedyną mogącą je zbawić...


Dusza moja wyrywa się ze mnie...
...desperacko szukając ukojenia...
...nie patrz na mnie...
ona nie zniesie kolejnego Twojego spojrzenia...
...wymarła już dawno...
...teraz pragnie już jedynie wyzwolenia...
całe moje ciało lodem przykryte...
...zamarznięte już przeszłe wspomnienia...
teraz nie jestem już nikim więcej...
...tylko czarnym aniołem z krystalicznego kamienia...


ISTNIENIE... 2016-04-16

Żyję??
Czuje serca bicia.
Tętno mam
Bije ze mnie smutek żal
Ból, cierpienie zamknięte jest we mnie
Nie uwolni się
Anioł stracił skrzydła
Już nigdy nie wzleci spadnie w dół
Ześlizgnie się po ścianie, słodkiej truciźnie


Umarłam..??
Nadal mrugam.
Lecz czemu nic nie czuję?
Jestem martwa?
Czemu nadal widze?
tylko czerń...
Słysze lecz nie moge Ci tego powiedzieć
Może by to coś zmieniło
Morze myśli
Tonę..
To ŚMIERĆ
Nie to ISTNIENIE


Zaczynam spadać.... 2016-03-21

Zaczy­nam spadać...
Jak rzu­cony ka­mień z wy­soka- porzu­cona wiara.
Po­wiet­rze przeszy­wa mo­je ciało, ra­ni każdy zakamarek.
I w uszach dźwięki prze­raźli­we, wyżerają mój umysł ka­wałek po ka­wałku... Rzu­cono we mnie szty­letem rzeczy­wis­tości, szar­pa­no mnie za włosy, ciągnięto po ziemi. Zniszczo­no we mnie już wszys­tko. Na­wet nadzieja umarła...


Za co ....? 2016-03-12

Cza­sami nie śpi człowiek w no­cy, pat­rzy w ciem­ność pus­ty­mi ocza­mi i myśli: Za coś ty mnie, życie, tak po­kaleczyło? Za co ta ka­ra? Nie znaj­duję od­po­wie­dzi ni w ciem­ności, ni w biały dzień. 


Wyjść.. 2015-10-11

wyjść i nie wrócić kurwa . pójść na dworzec , położyć się na torach i czekać na wybawicielski pociąg . mieć wyjebane na wszystko i na wszystkich . na tych , którzy mają czelność nazywać się naszymi przyjaciółmi . spierdolić z tego świata . ziemia osuwa mi się spod nóg , rozumiesz ? ! jebana bezradność i desperacja .


Czasem... 2015-10-11

Czasem nie mówię nikomu jak naprawdę się czuje. Nie dlatego, że nie wiem. Nie dlatego, że boję się ich reakcji. Nie dlatego, że im nie ufam, ale dlatego, że nie znajdę odpowiednich słów, żeby mogli chodź w małym stopniu mnie zrozumieć.Czy życie musi być takie okrutne ???? 2015-09-18

Krwa­wa noc prze­de mną lśni co­raz bar­dziej..
Łzy wbi­jają się do moich oczu..
Jest ich więcej.. Co­raz więcej..
Nie mam już siły biec w tym ma­rato­nie..
Ten bieg jest dla mnie za trud­ny..
Chy­ba czas się pod­dać..
Krew płynie niemiłosier­nie..
Jest co­raz gorzej..
Brak sen­su..
Czy życie mu­si byc ta­kie ok­rutne??
Nie chce dłużej cier­pieć..
Co­raz więcej prob­lemów..
Niepo­rozu­mień..
Dlacze­go życie bo­li??
Wy­daje mi się, ze na tym eta­pie nie jes­tem w sta­nie zro­bić nic..
Je­dyne wyjście??
Zasnąć.. Nie obudzić się więcej..
Ale Co to da??
Cier­pienie in­nym..
Bo być może na tym świecie jest ktoś..
Kto na mnie cze­ka..
Kto pot­rze­buje mej obec­ności..
Na ra­zie mam Go..
Mam dla Ko­go żyć..
Tyl­ko nie wiem czy jeszcze pot­ra­fię nor­malnie żyć..
Ciężko jest upaść i pod­nieść się tak nag­le..
Pot­rze­ba czasu..
Odwag­i..
Poświęcenia..­
Zrozumienia..
Ale nie wiem czy stać mnie na to wszys­tko..
Czy pot­ra­fię..
Cze­kam na to co będzie..
Na to "lep­sze" jut­ro..
Wy­powie­dziane sar­kastyczny­mi słowa­mi..
Tęsknie za ty­mi dob­ry­mi chwi­lami..
Tęsknie za szczęściem..
Kładę się do gro­bu wspom­nień..
Ale dlacze­go przy­wołuje tyl­ko te złe??
Chy­ba nie pot­ra­fię inaczej.. myśl


e-blogi.pl
  e-blogi.pl  [Załóż blog!] rssSubskrybuj blogi
[Zamknij reklamy]